Bachowice 8/10/14

woj. małopolskie, powiat wadowicki - Krzyż stoi samotnie osadzony w ziemi przy drodze na Kaniów. Liczy przeszło 400 lat. Z krzyżem związana jest legenda o zbójniku Stefanie, który grasował w bachowickim lesie, o czym wspomniano w książce pt. „Bachowice Dawniej a Dziś”: ”Powtarzali dawni mieszkańcy wsi, że zbójcy ukryci w lesie napadli księdza gdy jechał do chorego, zabili go i pochowali przy drodze wiodącej na Kaniów. Na grobie wyrósł krzyż kamienny ...” To jedyny znany (poza Żernikami) tego typu zabytek wystawiony na terenie Małopolski.