Brennik 3/19/12

woj. dolnośląskie, powiat złotoryjski - krzyż pokutny znajduje się w murze po prawej stronie, przy wejściu na teren przykościelny