Brochocin

woj. dolnośląskie, powiat złotoryjski - cztery krzyże rozbite i wmurowane w ogrodzenie cmentarza przykościelnego, krzyż maltański wmurowany obok istniejącej kapliczki pokutnej.