Brzeźnica 5/13/11—12/3/12

woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki - pierwszy krzyż pokutny znajduje się w murze otaczający kościół przy zachodniej bramie, drugi znajduje się w pobliżu wschodniej bramy, po lewej stronie, wmurowany tuż przy ziemi