Buków 5/7/11—6/27/20

woj. dolnośląskie, powiat świdnicki - trzy krzyże pokutne (tutaj są zdjęcia tylko dwóch): pierwszy w murku otaczającym plebanię, posesja nr 16, drugi w murze przy jednej z posesji, trzeci przy wiejskiej drodze równoległej do drogi głównej, przy murowanej kapliczce