Chobienia 5/28/13

woj. dolnośląskie, powiat polkowicki - krzyż pokutny znajduje się na terenie cmentarza na niewielkich ruinach kościoła św. Idziego