Domaszkowice

woj. opolskie, powiat nyski - granitowy krzyż pokutny łacińskiznajduje się przy murze kościoła św. Jerzego. Wystawiony na pamiątkę śmierci księdza zamordowanego przez husytów.