Dzikowiec 3/8/12

woj. dolnośląskie, pow. kłodzki - krzyż stoi na skrzyżowaniu dróg we wsi, przy skrzynkach na listy, naprzeciwko budynku dawnej gospody