Glinica 4/18/12

woj. dolnośląskie, pow. wrocławski - dwa krzyże pokutne, Pierwszy stoi na placu przed kościołem po południowej stronie, drugi pod murem otaczającym kościół, na prawo od bramy