Gorzeszów 4/16/16

woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski - krzyż pokutny wmurowany w ścianę domu nr 113 przy prawym narożu, w pobliżu przystanku autobusowego. Przed wmurowaniem posiadał prawdopodobnie wymiary 83x55x22 cm. Podczas wkomponowywania krzyża w mur domu, uszkodzono górną cz궜ć, dopasowując do nieistniejącego dziś okna. Dolna częœć krzyża została zasłonięta betonową wylewką.