Janków 10/30/11

woj. dolnośląskie, pow. oławski - dwa krzyże pokutne leżą po obu stronach wejścia do kościoła, są wyeksponowane na jasnych płytach z betonu