Jaroszów 6/13—9/25/11

woj. dolnośląskie, pow. świdnicki - cztery krzyże pokutne (na fotografiach dwa z nich) i kapliczka pokutna. Pierwszy z krzyży znajduje się w murze otaczającym kościół, kilkanaście metrów dalej wmurowana jest również kapliczka - oba zabytki widać z głównej szosy. Drugi krzyż jest w murze po drugiej stronie kościoła, widoczny z wiejskiej drogi prowadzącej do plebanii. Czwarty krzyż pokutny odnaleziono w 2020 r. w lesie przy Szewskiej Drodze z Jaroszowa do Morawy, decyzją konserwatora miał być przeniesiony pod kościół w Jaroszowie w maju 2020r.