Kolnica 5/4/12

woj. opolskie, pow. brzeski - krzyż pokutny stoi przy murze otaczającym kościół po lewej stronie bramy