Konradowo 9/21/12

woj. lubuskie. pow. wschowski - krzyż pokutny znajduje się w ogrodzie domu nr 14, jest zupełnie niewidoczny z ulicy, trzeba poprosić właścicieli domu o wpuszczenie do ogrodu i pokazanie krzyża. Niniejszym pragnę podziękować za umożliwienie zrobienia zdjęcia z bliska. We wsi jest jeszcze jeden krzyż – koło kościoła.