Koło 7/25/14

woj. lubuskie, pow. żarski - krzyż pokutny umiejscowniony jest na tyłach domu nr 34 przy ścieżce prowadzącej do kościoła, ogrodzony drewnianym płotkiem; widoczny wypukły miecz z obu stron krzyża