Książnica 7/3/11

woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski - krzyż pokutny przy drodze pomiędzy wsiami Książnica i Kiełczyn,