Kępnica

woj. opolskie, pow. nyski - krzyż pokutny jest wmurowany w mur oporowy na lewo od wschodnich schodów prowadzących do kościoła