Kłoda 7/28/12

woj. dolnośląskie, pow. głogowski - dwa krzyże kamienne są głęboko wmurowane w północną ścianę przybudówki kościoła