Leśna 7/6/12

woj. dolnośląskie, pow. lubański - krzyż pokutny znajduje się przy wschodniej stronie kościoła Chrystusa Króla w Leśnej.