Luboradz 2/20/12

woj. dolnośląskie, pow. jaworski - krzyż pokutny stoi przy kościele, osadzony na starym nagrobku