Małujowice 5/4/12

woj. opolskie, pow. brzeski - krzyż pokutny ustawiony przed murem kościoła parafialnego pw. świętego Jakuba Apostoła. Wykonany z granitu, typu łacińskiego. Legenda głosi, że w tym miejscu zamordowana została kobieta, której zamążpójścia nie mógł zaakceptować jej adorator. Ukochaną wychodzącą z kościoła zabił widłami (słabo widoczny ryt na krzyżu).