Mikołajowice 9/17/12

woj. dolnośląskie, pow. legnicki - pierwszy z krzyży jest wmurowany w mur otaczający kościół tuż przy ziemi - można go znaleźć po zewnętrznej stronie na lewo od bramy wejściowej; drugi krzyż pokutny jest wmurowany w mur otaczający kościół w dość niespotykany sposób - ukośnie. Poniżej poziomo zostały wmurowane prawdopodobnie inne jego fragmenty z motywem narzędzia zbrodni. Można go znaleźć po zewnętrznej stronie na lewo od bramy wejściowej