Miłaków 4/9/12

woj. lubuskie, pow. nowosolski - Niewielki, pobielony krzyż pokutny stoi nad rowem z wodą, po prawej stronie drogi prowadzącej do Bytomia Odrzańskiego, na wysokości kościoła (który jest po lewej stronie)