Młynica 7/3/11

woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski - krzyż pokutny tuż za wsią przy szosie (okolice Ślęży)