Mściszów 11/16/11

woj. dolnośląskie, pow. lubański - trzy krzyże pokutne przy murze otaczającym kościół św. Jerzego, jeden z nich umieszczony poziomo przy podstawie współczesnego krzyża