Niedźwiedzice 7/26/12

woj. dolnośląskie, pow. legnicki - pięć krzyży pokutnych wmurowanych bezpośrednio w ścianę koscioła: dwa po stronie północnej i trzy po stronie południowej.