Niemcza 8/22/11

woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski - krzyż pokutny stoi przy ul. Chrobrego, przy ogrodzeniu szkoły, widoczny ryt miecza