Okrzeszyn 4/16/16

woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski - krzyż pokutny stoi obok domu nr 96