Okulice 1/22/13

woj. dolnośląskie, pow. wrocławski - krzyż pokutny stoi w ogrodzie domu przy ul. Leśnej 2