Pełcznica 6/10/11—9/23/12

woj. dolnośląskie, pow. wrocławski - pierwszy krzyż pokutny i kapliczka pokutna stoją przed ceglanym murem otaczającym kościół; drugi krzyż pokutny pozbawiony ramion jeszcze w 2012r. leżał jako jeden ze schodów przy wejściu do dawnej plebanii, obecnie stoi obok pierwszego krzyża i kapliczki.