Pisarzowice 4/5/16

woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski - krzyż pokutny pozbawiony ramion z wyraźny rytem noża stoi w kępie drzew obok polnej drogi do Kamiennej Góry (dawny Trakt Kamiennogórski, obecnie prowadzi nim szlak niebieski) - największe wzniesienie pod drzewem po prawej stronie