Powidzko 2/13/16

woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki - krzyż pokutny znajduje się na cmentarzu pośród współczesnych grobów