Przeczów 7/7/14

woj. opolskie, pow. namysłowski - krzyż pokutny (?) stoi na trawniku na terenie kośioła po prawej stronie od bramy