Rosochata 3/29/13

woj. dolnośląskie, pow. prochowicki - trzy krzyże pokutne znajdują się w murze cmentarza przykościelnego