Rynarcice 4/22/12

woj. opolskie, pow. nyski - granitowy krzyż typu łacińskiego znajduje się na terenie cmentarza, wyeksponowany na niewielkim cokole, obok resztek starych pomników.