Siedlęcin 5/21/13

woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski - krzyż pokutny wnurowany poziomo w mur posesji nr 20 niedaleko wieży rycerskiej, pomiedzy dwoma kościołami, przed pocztą, wyryty topór