Spalona 6/3/12

woj. dolnośląskie, pow. legnicki - krzyż pokutny znajduje się na szczycie kościoła