Staniszów 6/3/15

woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski - krzyż pokutny stoi na wysokiej skałce po zachodniej stronie drogi, w pobliżu transformatora, na prywatnej posesji nr 48