Studnica 6/11/12

woj. dolnośląskie, pow. legnicki - Studnica obfituje w krzyże i kapliczki pokutne. Aż sześć krzyży znajduje się w murze otaczającym kościół - trzy od strony wschodniej i trzy od strony południowej. Obok krzyży w murze znaleźć można kapliczkę pokutną. Druga kapliczka stoi 1300m od kościoła po prawej stronie drogi do Legnicy. Wg niektórych opisów obok niej leży kolejny krzyż (nie znalazłem go). Natomiast jeszcze jeden krzyż pokutny z wykutą datą stoi 250m od kościoła przy drodze do Miłkowic.