Tokary 3/11/12

woj. dolnośląskie, pow. wrocławski - dużych rozmiarów krzyż pokutny stoi za wsią po prawej stronie drogi prowadzącej do Łoziny