Trójca 6/26/15

woj. dolnośląskie, pow. lubański - krzyż pokutny stoi w lasku, na zachód od centrum wsi