Uciechów 6/15/11

woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski - krzyż pokutny został wmurowany obok bramy do kościoła