Wierzbice 5/30/12

woj. dolnośląskie, pow. wrocławski - okazały krzyż pokutny wmurowany poziomo w kościelny mur po wewnętrzna stronie