Wierzbnik 5/4/12

woj. opolskie, pow. brzeski - nieco pochylony krzyż pokutny stoi przy bramie wejściowej do kościoła