Wilczków 2/26/12

woj. dolnośląskie, pow. wrocławski - dwa krzyże pokutne są zlokalizowane kilanaście metrów na lewo od wejścia na teren przykościelny, po zewnętrznej stronie