Ługi 12/26/11

woj. lubuskie, pow. nowosolski - krzyż pokutny na szczycie kościoła św. Wawrzyńca od strony prezbiterium. Na dachu są jeszcze dwa inne kamienne krzyże, ale nie są krzyżami pokutnymi. Ten, przedstawiony na fotografii ma nieco któtsze prawe ramę, a w szczycie umieszczony inny, żelazny krzyż. Wieś Ługi położona jest między Zieloną Górą a Nową Solą